Σύμφωνα με οδηγία της Δ/νσης Συντονισμού ΟΑΕΔ ,είναι δυνατή η εγγραφή στο μητρώο του Οργανισμού Ατόμων με Αναπηρία που πάσχουν από ψυχική πάθηση ή νοητική υστέρηση ή συμπαθολογία ψυχικής πάθησης και νοητικής στέρησης, με ποσοστό 50% και άνω , ακόμα και στην περίπτωση που αναφέρεται ανικανότητα για κάθε εργασία στο ποσοστό αναπηρίας, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ , Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ.,ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η ΑΥΤΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ.
Εφόσον η γνωμάτευση αυτή έχει τριετή διάρκεια ,οι εγγεγραμμένοι μη επιδοτούμενοι άνεργοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία παραμένουν άνεργοι χωρίς να ανανεώνουν την κάρτα τους έως και 3 μήνες μετά τη λήξη της γνωμάτευσης.
Τα παραπάνω άτομα μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων με αναπηρίες , απεξαρτημένων , αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο ,γυναικών θυμάτων ένφυλης βίας ,θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, που υλοποιείται στα πλαίσια της 38839/383/22-8-2017 ΚΥΑ , όπως τροποποιήθηκε , καθώς και σε όλες τις δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΕΠΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΔΑΜΘ-ΟΑΕΔ