Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

  Βασιλέως Παύλου 10, 69132, Κομοτηνή

  info@amea-amth.gr