Ο απεσταλμένος της ΕΣΑμεΑ και πρόεδρος της ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ κος Κρεμύδας Σμάραγδος παρευρέθη στη 5η συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΑΜΘ 2014-2020. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Astir Egnatia στην Αλεξανδρούπολη, όπου συμμετείχαν 32 μέλη της επιτροπής με δικαίωμα ψήφου και 13 παρατηρητές.
Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ ΠΕ Έβρου και Αντιπρόεδρος της ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ κος Ευθυμιάδης Κων/νος. Η ΕΣΑμεΑ ως επίσημος κοινωνικός εταίρος της πολιτείας παρίσταται ανελλιπώς σε όλες τις συνεδριάσεις της επιτροπής με δικαίωμα ψήφου και εμπεριστατωμένες προτάσεις τόσο για την περίοδο 2014-2020 αλλά και για την 2021-2027.
Συζητήθηκε η πορεία των προγραμμάτων αλλά και η διαμόρφωση των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 όπου μας δόθηκε η δυνατότητα να προωθήσουμε την ιδέα της έγκρισης και χρηματοδότησης έργων που διέπονται από την αρχή της ολιστικής προσέγγισης και αφορούν στην πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, χωρίς αποκλεισμούς στο κοινωνικό γίγνεσθαι, αλλά και την ανάγκη παρακολούθησης από εκπροσώπους της ΕΣΑμεΑ, της διαδικασίας σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης, παράδοσης και παραλαβής των έργων ώστε να επιτυγχάνεται ο μέγιστος βαθμός χρηστικότητας τους λαμβάνοντας υπόψη το moto
« ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ»