Η αντιπροσωπεία του ΔΣ της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ ΑΜΘ την Παρασκευή 15/6/2018 παρευρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη και πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου κο Δ. Πέτροβιτς και τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κο Ε. Λαμπάκη. Οι συναντήσεις ήταν εθιμοτυπικού χαρακτήρα, παρ'όλα αυτά μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας που αφορούν το χώρο των ατόμων με αναπηρία χρόνιος πασχόντων και των οικογενειών τους.
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της προσβασιμότητας και την ευρύτερη διάσταση της έννοιας αυτής, την δυνατότητα δημιουργίας κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία και την έλλειψη παρόμοιων δομών ευρύτερα στη περιφέρεια ΑΜΘ. Επίσης συζητήθηκε το θέμα των προσβάσιμων παραλιών (τουρισμός ΑμεΑ) αλλά και για το φλέγον ζήτημα της ελεύθερης διέλευσης των οχημάτων ΑμεΑ από τα διόδια της οδού και η ανατροπή του δικαιώματος αυτού με την πρόσφατη ΚΙΑ ΦΕΚ τεύχος Β΄ 2090 7-6-2018. Στην συνέχεια μας παραχωρήθηκε η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου έτσι ώστε να πραγματοποιήσουμε την προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΔΣ μας.