Το Σάββατο 30/3/2019 και ώρα 18.00 στο αμφιθέατρο του Ωδείου Δράμας, προσήλθε αντιπροσωπεία της ΠΟΜΑμεΑ Α.Μ.Θ, του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ ν. Καβάλας , του Σωματείου ΑμεΑ ν. Δράμας και του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ Α.Μ.Θ. Η εκδήλωση αφορούσε την ενημέρωση των ΚΟΙΝΣΕΠ και των ΚΟΙΠΣΕ Α.Μ.Θ, καθώς των τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης ,οπού και παρουσιάστηκαν οι δράσεις του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας ως ένας υποδειγματικός συνεταιρισμός που λειτουργεί από το 2011, ο οποίος ασχολείται με την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία, στοχεύοντας στην εύρεση θέσεων εργασίας, κοινωνικοποίησης και ένταξης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και των Ατόμων με Αναπηρία γενικότερα. Επίσης κατατέθηκαν προτάσεις ανάδειξης των δυνατοτήτων ίδρυσης συνεταιρισμών με απώτερο στόχο στο σύνολο των τοπικών κοινωνιών και στην ενασχόληση τους με την διαχείριση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έτσι ώστε να παραχθεί πλούτος μέσω της πράσινης οικονομίας που θα διατεθεί για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων αλλά και την ένταξη και επανένταξη των Ατόμων με Αναπηρία των αντίστοιχων περιοχών στο κοινωνικό σύνολο