Στις 9 Φεβρουαρίου 2019 συνεδρίασε το Δ.Σ της ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ και της Ελεγκτικής Επιτροπής για την επικύρωση του οικονομικού απολογισμού για το 2018 και αναγνώστηκε ο διοικητικός απολογισμός για το 2018 και ο οικονομικός προϋπολογισμός για το 2019. Στην συνέχεια ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας όπου το φλουρί έτυχε ο Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας κύριος Κουρμπαλίδης Ιωάννης.