Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συνάντηση των Συλλόγων Νεφροπαθών στην Καβάλα στις 19/11/2017 στο ξενοδοχείο Ωκεανίς.
Μια σημαντική πρωτοβουλία της περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Νευροπαθών Ν. Καβάλας.
Την εκδήλωση προλόγισαν ο Πρόεδρος των Νεφροπαθών Καβάλας κ. Πατσιάς Ιωάννης και ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑμΕΑ. ΑΜΘ. κ. Κρεμύδας Σμάραγδος.
Στη Συνάντηση Παραβρέθηκε και τοποθετήθηκε ο Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών κ. Καραγκιόζης Χρήστος, καθώς και σύλλογοι των Περιφερειακών Ενοτήτων και Εκπροσώπων του Δ.Σ της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ. Α Μ Θ.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η συσπείρωση των σωματείων η ανταλλαγή απόψεων η προώθηση των καλών πρακτικών για την επίλυση προβλημάτων του χώρου των Νεφροπαθών και η διεκδίκηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς την συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα.

     

 

Στην Καβάλα 7/11/2017 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Lusy η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η Ε.Σ.Α.μεΑ ως μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου, παρίσταται μέσω του εκπροσώπου της, κου Σμάραγδου Κρεμύδα προέδρου της ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ . Επίσης η Ε.Σ.Α.μεΑ παρακολουθεί συστηματικά τις γραπτές διαδικασίες έγκρισης της εξειδίκευσης είτε μέσω της πλατφόρμας Δίαυλος είτε μέσω επικοινωνιών με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης εστιάζοντας στην εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και του κριτηρίου της προσβασιμότητας και την σχολαστική παρακολούθηση των δράσεων σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των έργων.