Στην Καβάλα 7/11/2017 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Lusy η 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η Ε.Σ.Α.μεΑ ως μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου, παρίσταται μέσω του εκπροσώπου της, κου Σμάραγδου Κρεμύδα προέδρου της ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ . Επίσης η Ε.Σ.Α.μεΑ παρακολουθεί συστηματικά τις γραπτές διαδικασίες έγκρισης της εξειδίκευσης είτε μέσω της πλατφόρμας Δίαυλος είτε μέσω επικοινωνιών με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης εστιάζοντας στην εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και του κριτηρίου της προσβασιμότητας και την σχολαστική παρακολούθηση των δράσεων σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των έργων.