Επίσκεψη στα γραφεία που παραχωρήθηκαν από τον Δήμο Κομοτηνής, τα οποία πρόκειται να συστεγάσουν την ΕΣΑμεΑ, την ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ και το Σωματείο ΑμεΑ ΠΕ Ροδόπης, προκειμένου να αποκομίσουμε ιδίαν αντίληψη για την πρόοδο των εργασιών ανακαίνισης του χώρου, αλλά και τη διαμόρφωσή του.