Διαδίδουμε το μήνυμα του αναπηρικού κινήματος της 3ης Δεκέμβρη, Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, διαδικτυακή εκδήλωση 2.12
Αναρτούμε τη Διακήρυξη της 3ης Δεκέμβρη, το μήνυμα του αναπηρικού κινήματος για την Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
Σας καλούμε να παρακολουθήσετε τη διαδικτυακή εκδήλωση της ΕΣΑμεΑ την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου στις 5 μ.μ., για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων πανελλαδικής δημοσκόπησης για τις Στάσεις και τις Αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας για την Αναπηρία. Διακήρυξη 3ης Δεκέμβρη 2021
Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, διεκδικούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια στη χώρας μας, με πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων μας!
Από τις πρώτες στιγμές της υγειονομικής κρίσης η Ε.Σ.Α.μεΑ. παρακολουθεί διαρκώς όλες τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αναλαμβάνοντας από την πρώτη στιγμή δράση για να ληφθούν από την ελληνική Πολιτεία μέτρα, αφενός για την προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους από τη διασπορά του ιού, αφετέρου για τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης πρόσβασής τους σε υπηρεσίες υγείας, υποστήριξης κ.λπ., ώστε να μη θιγούν περαιτέρω τα δικαιώματά τους, αλλά και το επίπεδο και οι συνθήκες διαβίωσής τους.
Δυστυχώς η πανδημία COVID-19, η οποία συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη και τη χώρα μας, έφερε στο προσκήνιο με τον πιο σκληρό τρόπο τις ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους. Ανέδειξε με τον πλέον εύγλωττο τρόπο τις ελλείψεις στον τομέα της υγείας του ρημαγμένου από τις μνημονιακές πολιτικές ΕΣΥ και τις αδυναμίες του τομέα της κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης. `
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και οι οργανώσεις μέλη της, αλλά και οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία (EDF, EPF, IDA), εξέφρασαν με κάθε τρόπο την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας με πλήρη συμμετοχή των ιδίων. Από την αρχή της πανδημίας όμως, τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις υπέστησαν διακρίσεις χωρίς να γίνουν δέκτες οποιασδήποτε διακριτής προστασίας.
Το κίνημα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ύψωσε το ανάστημά του ενάντια στην καταπάτηση κεκτημένων δικαιωμάτων τους, ελέω πανδημίας. Όπως τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι και τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις εκτέθηκαν σε υψηλότερα ποσοστά μόλυνσης και θανάτων, ιδιαίτερα όσοι εξ’ αυτών διαμένουν σε κλειστές δομές και ιδρύματα.
Από την πλευρά τους οι κυβερνήσεις σε μεγάλο βαθμό ξέχασαν τους πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες αυτοί επηρεάζονται δυσανάλογα από την υγειονομική κρίση, διαμορφώνοντας έτσι μια ζοφερή πραγματικότητα σε βάρος τους.
Σήμερα είναι επιβεβλημένη, όσο ποτέ άλλοτε, η πολιτική και η οικονομική στήριξη και η παροχή σε επίπεδο κοινότητας ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών απασχόλησης καθώς και υπηρεσιών υγείας. Ιδιαίτερα με τις αυξήσεις στα βασικά αγαθά και στην ενέργεια, είναι μεγαλύτερη η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι:.
• Οι πολίτες με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους δεν θα πληρώσουν για ακόμη μια φορά τη νέα κρίση.
• Οι πολίτες με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους δεν πρέπει να είναι πάλι μόνοι τους.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διεκδικεί αυξήσεις σε όλα τα επιδόματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και στις συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων με αναπηρία.
Οι τελευταίες αυξήσεις στα επιδόματα δόθηκαν 10 χρόνια πριν, το 2011!
Η προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής, η διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, η άρση των ανισοτήτων και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να αποτελέσουν τους άξονες πάνω στους οποίους θα βασιστεί το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας προκειμένου «να μην μείνει κανένας πίσω».
Ουσιαστική στήριξη των ατόμων με αναπηρία δεν μπορεί να επιτευχθεί με αποσπασματικά μέτρα, αλλά μόνο με ισχυρή πολιτική βούληση, μέσω ενός συνολικού πλαισίου συνδυαστικών οικονομικών, κοινωνικών και άλλων μέτρων που θα έχει συνέχεια σε βάθος χρόνου.
Επιβάλλεται η επιτάχυνση της υλοποίησης των απαιτήσεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2021-2030 και η στήριξη και ενίσχυση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.
Φέτος, 3 Δεκέμβρη 2021, Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, διεκδικούμε:
α) Άμεση οικονομική στήριξη των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με:
• Εύλογες αυξήσεις στα επιδόματα που δικαιούνται τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καθώς και στις συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων με αναπηρία.
• Στα νέα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών για τις ενεργειακές και άλλες ανατιμήσεις να υπάρξει ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, ιδιαίτερα για εκείνα των οποίων η υγεία και η διατήρηση στη ζωή, εξαρτάται από τη συνεχή χρήση ενεργοβόρων ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων, καθώς και να μην προσμετρώνται στο εισόδημά τους, το εξωιδρυματικό επίδομα και τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα.
• Απαλλαγή όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 50%, και όχι 80% όπως συμβαίνει σήμερα, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Διατήρηση των φοροαπαλλαγών που είναι σε ισχύ για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Φοροελαφρύνσεις και απαλλαγές από έκτακτες και μη εισφορές. Στήριξη των «γενναίων» ατόμων με αναπηρία που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
• Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ όλων των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 50%, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας, και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία από τον ΕΝΦΙΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για την πρώτη κατοικία, καθώς και τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος προστασίας των ατόμων με αναπηρία στον ΕΝΦΙΑ.
• Αύξηση του ακατάσχετου ποσού σε λογαριασμό μισθού ή σύνταξης ατόμων με αναπηρία στο ύψος των 6.000 ευρώ, λόγω αυξημένων αναγκών εξ αιτίας της αναπηρίας τους.
• Μείωση φόρου από ιατρικές δαπάνες, για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, καθώς και διεύρυνση αυτού.
• Προστασία από πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας που ανήκει σε άτομα με αναπηρία, καθώς και στα πρόσωπα που έχουν στην οικογένειά τους άτομα με βαριές αναπηρίες.
β) Εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις καθώς το σύνολο αυτών βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας. Άμεση ολοκλήρωση της τρέχουσας προκήρυξης του νόμου 2643/98.
γ) Σύστημα υγείας δίκαιο, δημόσιο και δωρεάν που θα διασφαλίζει την καθολικότητα των υπηρεσιών υγείας και θα διέπεται από διαφάνεια και λογοδοσία. Η πλημμελής προστασία και υποστήριξη των ατόμων με χρόνιες παθήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που ειδικά στο πρώτο κύμα οδήγησε στον τραγικό χαμό εκατοντάδων χιλιάδων ευρωπαίων με «υποκείμενα» νοσήματα, καθώς και η δυσμενέστατη μεταχείριση των χρονίων πασχόντων που έχασαν τα όποια υποστηρικτικά τους συστήματα, άλλαξαν την εικόνα του κόσμου. Τα συστήματα υγείας επλήγησαν από τον ιό σε όλο τον πλανήτη, αλλά ο αντίκτυπός τους έπληξε περισσότερο τις κοινότητες που ήταν ήδη ευάλωτες: χώρες που βρίσκονται ήδη σε οικονομική κρίση ή εμπόλεμες διαμάχες, άτομα με αναπηρία, άτομα με χρόνιες παθήσεις και άτομα που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης, εκτός κοινότητας. Σήμερα οι χρόνια πάσχοντες παραμένουν ευάλωτοι καθώς οι ήδη επιβαρυμένες δομές τους είτε δεν λειτουργούν με ασφάλεια είτε υπολειτουργούν. Συμπερίληψη της διάστασης της αναπηρίας και της χρόνιας πάθησης σε όλες τις πολιτικές για την υγεία, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στο σύνολο των λοιπών υπηρεσιών υγείας. Ενίσχυση των δομών και υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και επέκταση του θεσμού του οικογενειακού ιατρού. Μηδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στα συνταγογραφούμενα φάρμακα και στα τεχνικά βοηθήματα, στα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, στα είδη ειδικής διατροφής και τις βιταμίνες.
δ) Σχεδιασμό και εφαρμογή ενός δίκαιου ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Άμεση ολοκλήρωση, επικαιροποίηση και υλοποίηση του πορίσματος για το ασφαλιστικό των ατόμων με αναπηρία. Άμεση αποκατάσταση των αδικιών στις συντάξεις των ατόμων με αναπηρία με άρση της άνισης μεταχείρισης.
ε) Αυτονομία και ανεξάρτητη διαβίωση για όλα τα άτομα με αναπηρία: Να πάψουν πλέον άτομα με αναπηρία να διαβιούν σε ιδρύματα και να δημιουργηθεί ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας μέσα στην κοινότητα. Η διασφάλιση της βιωσιμότητας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΗΦ και ΚΔΗΦ ΑμεΑ), των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) είναι εκ των ων ουκ άνευ αναφορικά με την αποϊδρυματοποίηση και την ανεξάρτητη διαβίωση. Δημιουργία ενός τουλάχιστον ΚΔΑΠΑμεΑ και ΚΔΗΦ σε κάθε Δήμο της χώρας. Εφαρμογή της υπηρεσίας του Προσωπικού βοηθού για την πλήρη ανεξαρτητοποίηση των ατόμων με αναπηρία. Εφαρμογή προγράμματος «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης» για τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης.
Καλούμε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει το αποτυχημένο μοντέλο αποϊδρυματοποίησης που ακολουθεί και να διαβουλευτεί με το αναπηρικό κίνημα για να δοθεί συνολική, βιώσιμη λύση, με τα άτομα με αναπηρία εντός κοινότητας.
ε) Ομαλή μετάβαση από τη διαχωρισμένη/ειδική στη συμπεριληπτική εκπαίδευση (Ένα σχολείο για όλους), με διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στη διά βίου μάθηση. Ένα σύστημα εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του οποίου είναι πλέον αδήριτη ανάγκη να θεσπιστεί εδώ και τώρα ένα σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία για την καθολική ένταξη όλων των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και την οριστική μετάβαση στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Δεδομένου ότι αντικειμενικά η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών με αναπηρία βρίσκεται de facto στη γενική εκπαίδευση χωρίς υποστήριξη, απαιτείται στενή συνεργασία του υπουργείου Παιδείας με το αναπηρικό κίνημα της χώρας και την εκπαιδευτική κοινότητα για την εκπόνηση και εφαρμογή ενός ολιστικού πλάνου για την ένταξη των μαθητών με αναπηρία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην τεχνική εκπαίδευση και στην επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς και στην τριτοβάθμια και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης μίας στρατηγικής για τη μετάβαση των μαθητών με αναπηρία από τα ειδικά στα γενικά σχολεία
στ) Καθολική προσβασιμότητα στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον, στις υποδομές, τα αγαθά και τις υπηρεσίες.
ζ) Εφαρμογή ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη στήριξη ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που διαβιούν στη νησιωτική Ελλάδα.
η) Επέκταση του εύρους προστασίας της αρχής της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης σε όλους τους τομείς ζωής, με στόχο την άρση των άμεσων, έμμεσων, πολλαπλών, δια-τομεακών και λόγω σχέσης διακρίσεων.
θ) Ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα για την ισότητα των φύλων.
ι) Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων και αιτούντων άσυλο με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στις εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας και εφαρμογή πολιτικών που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική και οικονομική ένταξη, καθώς και την ανεμπόδιστη πρόσβασή τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, υγειονομικής περίθαλψης κ.α.
κ) Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των ατόμων με αναπηρία.
λ) Επίσημη καταγραφή δεδομένων για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις προκειμένου για τη δημιουργία στοχευμένων στρατηγικών προετοιμασίας και ανταπόκρισης σε καταστάσεις κρίσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά, αλλά και η πρόσβασή τους στην πληροφορία και ενημέρωση. Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την άρνηση της ΕΛΣΤΑΤ να αποδεχθεί το αίτημα του αναπηρικού κινήματος για συμπερίληψη ερωτήσεων στην απογραφή του πληθυσμού που διεξάγεται, έτσι ώστε να δημιουργηθούν πραγματικά δεδομένα για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις σε όλη τη χώρα. Μια ευκαιρία που χάθηκε.
Το αναπηρικό κίνημα της χώρας, δηλαδή οι πολίτες με αναπηρία, οι πολίτες με χρόνιες παθήσεις, οι γονείς και κηδεμόνες των ατόμων με σύνδρομο Down, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν στα ιδρύματα ή στα προσφυγικά camps, δεν θα επιτρέψουν ΠΟΤΕ τον περιορισμό των δικαιωμάτων τους.
Στις 3 Δεκέμβρη 2021, Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, και ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ, το αναπηρικό κίνημα συνεχίζει τον αγώνα με στόχο την ανατροπή των πολιτικών λιτότητας που έχουν οδηγήσει τα άτομα με αναπηρία στην εξαθλίωση και στον κοινωνικό αποκλεισμό.
Τίποτα για Εμάς, χωρίς Εμάς! Διεκδικούμε ζωή με πλήρη δικαιώματα και αξιοπρέπεια!
75
Απήχηση
5
Αλληλεπιδράσεις
Δείκτης διανομής
Η προώθηση δεν είναι δυνατή
 
img class="j1lvzwm4" src="data:;base64," width="18" height="18" />
44
 
 
 
Μου αρέσει!
 
 
 
Σχόλιο
 
 
Κοινοποίηση
 

0 σχόλια

 
 
 

 

Σχολιάστε ως ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ - Περιφερειακή Ομοσπονδία ΑμεΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης
Για να δημοσιεύσετε, πατήστε Enter.
 
 
 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Διαδικτυακή εκδήλωση στις 2 Δεκέμβρη - Παρουσίαση δημοσκόπησης με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, Εθνική Ημέρα ΑμεΑ
Με αφορμή την 3η Δεκέμβρη, Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η ΕΣΑμεΑ παρουσιάζει έρευνα[1] με τίτλο «Στάσεις και τις Αντιλήψεις για την Αναπηρία στην Ελλάδα και τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους».…
Δείτε περισσότερα
ESAEA.GR
www.esaea.gr
107
Απήχηση
11
Αλληλεπιδράσεις
Δείκτης διανομής
Η προώθηση δεν είναι δυνατή
2
Μου αρέσει!
Σχόλιο
Κοινοποίηση

0 σχόλια

Για να δημοσιεύσετε, πατήστε Enter.
Την Παρασκευή 29-10-2021 παραβρεθήκαμε μετά από πρόσκληση στην βράβευση του συναδέλφου με οπτική αναπηρία Γκαβέλα Αθανάσιου , χρυσού παραολυμπιονίκη στο Τόκυο…
Δείτε περισσότερα
140
Απήχηση
5
Αλληλεπιδράσεις
Δείκτης διανομής
Η προώθηση δεν είναι δυνατή
2
Μου αρέσει!
Σχόλιο
Κοινοποίηση

0 σχόλια

Για να δημοσιεύσετε, πατήστε Enter.

Ο χρήστης Σμαραγδος Κρεμυδας είναι με το χρήστη Ευστρατια Χριστοδουλου και 
4 ακόμη
.

Στις 1-2 και 3/10/2021 πραγματοποιήθηκαν οι διεργασίες του 10ου εκλογοαπολογιστικου συνεδρίου της ΕΣΑμεΑ στην Αθήνα στο ξενοδοχείο NOVOTEL.
Η Περιφερειακή ομοσπ…
Δείτε περισσότερα
157
Απήχηση
11
Αλληλεπιδράσεις
Δείκτης διανομής
Η προώθηση δεν είναι δυνατή
2
Μου αρέσει!
Σχόλιο
Κοινοποίηση

0 σχόλια

Για να δημοσιεύσετε, πατήστε Enter.

Ο χρήστης Markostamos Panagiotis είναι με τους Dimitris Sifakis και Χριστίνα Σακοράφα στην τοποθεσία αστυνομικο τμημα ομονοιας.

Φίλες και φίλοι μόλις υπέβαλλα μήνυση κατά παντώς υπευθύνου διότι ακολουθώντας τον οδηγό όδευσης τυφλών επί της οδού Σωκράτους 52 στην Ομόνοια, 100 μέτρα μόλις…
Δείτε περισσότερα
219
Απήχηση
13
Αλληλεπιδράσεις
Δείκτης διανομής
Η προώθηση δεν είναι δυνατή
7
Μου αρέσει!
Σχόλιο
Κοινοποίηση

0 σχόλια

Για να δημοσιεύσετε, πατήστε Enter.

Ο χρήστης Σμαραγδος Κρεμυδας είναι με τους Dimitra Kotsaki και Γλυκερία Νότα.

Την Τρίτη 13-7-2021 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας στον Δήμαρχο Ξάνθης κ Τσέπελη Μανώλη παρουσία του αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης κ Ζερενίδη…
Δείτε περισσότερα
196
Απήχηση
13
Αλληλεπιδράσεις
Δείκτης διανομής
Η προώθηση δεν είναι δυνατή
4
1 κοινοποίηση
Μου αρέσει!
Σχόλιο
Κοινοποίηση

0 σχόλια

Για να δημοσιεύσετε, πατήστε Enter.
Την Παρασκευή 29-10-2021 παραβρεθήκαμε μετά από πρόσκληση στην βράβευση του συναδέλφου με οπτική αναπηρία Γκαβέλα Αθανάσιου , χρυσού παραολυμπιονίκη στο Τόκυο 2021 στα 100 μέτρα με νέο παγκόσμιο παραολυμπιακό ρεκόρ 10,82 και του οδηγού του Γκαραγκάνη Σωτηρίου.
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε από το ΔΣ του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ(ΑΠΟΦΚΑ ΞΑΝΘΗΣ) και από τον Δήμο Ξάνθης δια του Δήμαρχου Ξάνθης κ Τσέπελη Εμμανουήλ.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΠΟΜΑμεΑ κ Σμάραγδος Κρεμύδας, ο πρόεδρος της Περιφερειακής ένωσης τυφλών Θράκης κ Ερσίν Μπόζ και η πρόεδρος του σωματείου ΑμεΑ ΠΕ Ξάνθης κ Κοτσάκη Δήμητρα και ο ολυμπιονίκης στην σκυταλοδρομία 4χ100 στο Σίδνευ Αγγελος Παυλακάκης.
Επακολούθησε συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων στην εκδήλωση και ενημέρωση του συναδέλφου μας Γκαβέλα Αθανάσιου για τις παρεμβάσεις στο θέμα της προσβασιμότητας στην περιφέρεια ΑΜΘ, πχ: ηχητικά συστήματα στους φωτεινούς σηματοδότες, οδηγοί όδευσης τυφλών κλπ από τον πρόεδρο της ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ κ Κρεμύδα Σμάραγδο καθώς και τις δράσεις που αναλαμβάνει το αναπηρικό κίνημα όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειες τους.