Πάνδημο αίτημα του αναπηρικού κινήματος η τήρηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων
Στις 11 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη φορέων της ΕΣΑμεΑ, για την εξέταση των αποτελεσμάτων της τρίτης αξιολόγησης, στα θέματα που αφορούν στο χώρο της Αναπηρίας.
Μείζον ζήτημα για το αναπηρικό κίνημα είναι η πιστοποίηση και η αξιολόγηση της Αναπηρίας, ζήτημα που έχει ταλαιπωρήσει το χώρο εδώ και μία δεκαετία και πλέον. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο τέλος της διαδικασίας επικαιροποίησης του Ενιαίου Πίνακα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Αναπηρίας, ενώ περιμένουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την υπουργική απόφαση για την επέκταση του Πίνακα των 43 μη αναστρέψιμων παθήσεων. Στις παραπάνω διαδικασίες η ΕΣΑμεΑ και οι φορείς της είχαν ενεργό ρόλο και παρουσία, μέσω της συμμετοχής των μελών της στις αντίστοιχες επιτροπές.
Αναφορικά με το Πιλοτικό πρόγραμμα που υποχρεούται με βάση το επικαιροποιημένο μνημόνιο να εφαρμόσει η χώρα στο α’ εξάμηνο του 2018 και αναφέρεται στην αποτύπωση των αναγκών και των προβλημάτων της καθημερινής διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, η ΕΣΑμεΑ έχει κάνει γνωστή τη θέση της τόσο στην κοινωνία όσο και στην Κυβέρνηση.: Επιμένει στα συμφωνηθέντα με την Κυβέρνηση, δεν δέχεται καμία περικοπή επιδομάτων, καμία επέμβαση στον επικαιροποιημένο Πίνακα Πιστοποίησης Αναπηρίας, τονίζει ότι καμία αλλαγή δεν θα συμβεί χωρίς την ΕΣΑμεΑ. Εάν το νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα εφαρμοστεί ως εργαλείο αποτύπωσης των πραγματικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, το αναπηρικό κίνημα θα το στηρίξει κριτικά, ώστε να αναδειχθούν τα πραγματικά προβλήματα του χώρου.
Εάν όμως διαπιστωθεί ότι θα λειτουργήσει ως «Δούρειος Ίππος» ώστε να φέρει το ICF, ή όποιο άλλο σύστημα αποφασίσουν οι θεσμοί, το οποίο θα μειώσει επιδόματα και δικαιούχους και θα ταλαιπωρήσει εκ νέου χιλιάδες πολίτες με αναπηρία, η ΕΣΑμεΑ και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα θα σταθούν απέναντι. Ζητάμε εξαρχής από την κυβέρνηση να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να αποκρούσει οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.
Όπως και σε προηγούμενες προσπάθειες, το αναπηρικό κίνημα δεν θα επιτρέψει τα άτομα με αναπηρία να γίνουν πειραματόζωα στη δημιουργία ενός συστήματος που δεν έχει εφαρμοστεί σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Θα είναι μεγάλο χτύπημα να οδηγηθούν εκ νέου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που έχουν ήδη εξεταστεί από τα ΚΕΠΑ σε νέα επανεξέταση. Ζητάμε την ουσιαστική βελτίωση των ΚΕΠΑ, με ορθή αξιολόγηση, και όχι τη θέσπιση από την αρχή ενός συστήματος πιστοποίησης της Αναπηρίας.
Είμαστε σε ένα σημείο καμπής και εδώ κρίνεται η αξιοπιστία όλων μας.