Παράταση Χορήγησης και Θεώρησης Καρτών Μετακίνησης μέχρι 29 Δεκέμβρη 2017

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D6%CE%A9465%CE%981%CE%A9-6%CE%A10?inline=true