Ένα μακροχρόνιο αίτημα του αναπηρικού κινήματος, μετά από πάμπολλες παραστάσεις και διαμαρτυρίες της ΕΣΑμεΑ υλοποιείται, έστω και εν μέρει, με την υπογραφή της ΚΥΑ για τα διόδια της Εγνατίας.

Στο άρθρο 5 για τις απαλλαγές από την πληρωμή διοδίων αναφέρεται: Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε άτομα με αναπηρία και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από αυτά ή για την μεταφορά των ατόμων αυτών. Τα οχήματα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες (ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ), το οποίο χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός μητρώου του Δελτίου Στάθμευσης (π.δ. 241/2005 «Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες» - ΦΕΚ Α΄ 290).
Αναμένουμε αυτό να ισχύσει στους αυτοκινητόδρομους όλης της χώρας.