ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
Η ΠΟΜΑΜΕΑ ΑΜΘ εκφράζει την δυσαρέσκειά της για δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με τις δομές «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία» -Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. Από την έναρξη της λειτουργίας τους εξαιτίας της έλλειψης άλλων κοινωνικών υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του συνόλου των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, καλύπτοντας μεγάλο ηλικιακό εύρος: α. παιδιά έως 12 ετών, β. έφηβοι ηλικίας από 13 έως 17 ετών, γ. ενήλικες από 18 έως 24 ετών και δ. ενήλικες από 25 ετών και άνω (παρ. 1 και 4 του άρθρου 1 της υπ. αριθ. ΚΥΑ Γ.Π.Δ11/οικ.31930-Αρ. ΦΕΚ Β’ 2240/31.05.2021).
Ένα από τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ. είναι η καθυστέρηση της χρηματοδότησης για τις θέσεις που προσέφεραν σε άτομα με αναπηρία άνω των 22 ετών για την περίοδο 2023-2024. Αυτό έχει δημιουργήσει ανησυχίες για τον πιθανό αποκλεισμό αυτών των ατόμων από την επερχόμενη Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2024-2025, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί σύντομα.
Η ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ, η ΕΣΑμεΑ και οι υπόλοιπες οργανώσεις γίνονται καθημερινά αποδέκτες έντονων διαμαρτυριών και παραπόνων για το εν λόγω ζήτημα, όπως και για την οκτάμηνη καθυστέρηση καταβολής της χρηματοδότησης για την περίοδο 2023-2024, η οποία έχει οδηγήσει τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. σε οικονομικό αδιέξοδο με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με κλείσιμο. Μάλιστα το ζήτημα της καθυστέρησης της καταβολής της χρηματοδότησης έχει τεθεί αναλυτικά στο υπουργείο τόσο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) όσο και από το Σωματείο Ιδιοκτητών ΚΔΑΠΑμεΑ και ΚΔΑΠ «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ».
Η ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ και η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχουν παλέψει έντονα για να δημιουργηθούν και να συνεχίσουν να λειτουργούν τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ., ακόμη και κατά τη διάρκεια των μνημονίων, όταν οι πολιτικές λιτότητας είχαν επιφέρει μεγάλες πιέσεις σε όλες τις κοινωνικές δομές. Τα Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. αποτελούν έναν από τους πιο καινοτόμους θεσμούς της χώρας, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης και την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης και συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα. Παράλληλα, ενισχύουν το εισόδημα των νοικοκυριών στα οποία διαβιούν άτομα με αναπηρία, καθώς:
• Απελευθερώνουν μέλη αυτών των νοικοκυριών που επιθυμούν να εργαστούν από τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία.
• Απαλλάσσουν αυτά τα νοικοκυριά από το δυσβάσταχτο κόστος που θα απαιτούνταν για την παροχή ανάλογων υπηρεσιών από τον ιδιωτικό-κερδοσκοπικό τομέα.
Για τους παραπάνω λόγους η ΕΣΑμεΑ και η ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ ζητούν:
α) Να μην αποκλειστούν τα άτομα με αναπηρία άνω των 22 ετών από τη νέα Πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για την περίοδο 2024-2025. Ένας τέτοιος αποκλεισμός όχι μόνο θα εντείνει τον κοινωνικό αποκλεισμό που διαχρονικά βιώνουν τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει και στην ιδρυματοποίησή τους. Επιπλέον, θα επιβαρύνει σημαντικά την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των νοικοκυριών στα οποία διαβιούν, τα οποία, σύμφωνα με τις στατιστικές, ανήκουν στα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού. Παράλληλα, θα θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και εύρυθμη λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ., δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρία άνω των 22 ετών αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα ωφελούμενων σε αυτές τις δομές. Αυτό συμβαίνει διότι η φοίτηση των ατόμων με αναπηρία στη δευτεροβάθμια, μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) συνήθως διαρκεί μέχρι την ηλικία των 21 με 22 ετών.
β) Να καταβληθεί άμεσα σε αυτές τις δομές η σχετική χρηματοδότηση, την οποία περιμένουν από τον Σεπτέμβριο του 2023, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το σημαντικό τους έργο.