Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Ν. Καβάλας- πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ ( Π.Ο.Μ.Α.μεΑ) ΑΜΘ έλαβε μέρος ως μέλος στην συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) που πραγματοποιήθηκε στις 11/11/2023 στο ξενοδοχείο Capsis στη Θεσσαλονίκη. Στο συμβούλιο συμμετείχαν συνάδελφοι και εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος από όλη την χώρα. Εκεί συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα ΑμεΑ και υποβλήθηκαν προτάσεις για διεκδικήσεις δικαιωμάτων στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων, τα οποία θα δρομολογηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα και αφορούν επισκέψεις ανά υπουργείο ξεχωριστά. Τέλος, ανακοινώθηκε η θεσμοθέτηση ετήσιας συνάντησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, του αναπηρικού κινήματος και της κυβέρνησης με το υπουργικό της συμβούλιου όπου θα εξετάζετε η πορεία και η εξέλιξη των αιτημάτων του αναπηρικού κινήματος της χώρας (της Ε.Σ.Α.μεΑ και των φορέων μελών της).