υνάντηση με τον δήμαρχο Κομοτηνής κ.Ιωάννη Γκαράνη και την πρόεδρο της ΔΚΕΠΠΑ Κομοτηνής Νατάσα Λιβεριάδου είχε αντιπροσωπεία της ΕΣΑμεΑ και της ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ αποτελούμενη από τους κ.κ. Λυμβαίο Ι., οργανωτικό γραμματέα ΕΣΑμεΑ, Κρεμύδα Σμ., μέλος Γενικού Συμβουλίου ΕΣΑμεΑ και πρόεδρο ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ, Μποζ Ε., μέλος ΓΣ ΕΣΑμεΑ και πρόεδρο της Π.Ε τυφλών Θράκης , Σέλβη Μ., μέλος ΔΣ ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ και πρόεδρο Συλλόγου Διαβητικών Ροδόπης, Ποιμενίδη Η., μέλος Γενικού Συμβουλίου ΠΟΣΓΚΑμεΑ και οργανωτικό γραμματέα Δ.Σ ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ , κ.Καγιάνη Θεοδώρα, μέλος ΠΟΜΑμεΑ ΑΜΘ και Καρούντζο Τρ., πρόεδρο του Σωματείου ΑμεΑ Ν. Ροδόπης, την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου.
Στον δήμαρχο Γ. Γκαράνη η αντιπροσωπεία έθεσε τα παρακάτω φλέγοντα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία, χρονίως πασχόντων και των οικογενειών τους στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης:
• Ενδυνάμωση θεσμικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κομοτηνής και ΕΣΑμεΑ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Παρακολούθησης Εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν.4074/2012 και ν.4488/2017 Μέρος Δ’)
• Ενίσχυση της συνεργασίας του Δήμου και της Συνομοσπονδίας σε ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης παρεμβάσεων για την υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρία, χρόνιως πασχόντων , καθώς και των μελών των οικογενειών τους, στο Δήμο Κομοτηνής (ενδεικτικά, οι δράσεις θα καλύπτουν πεδία όπως: η οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες με αναπηρία στο πλαίσιο του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, η δημιουργία δημοτικού κέντρου συμβουλευτικής και στήριξης των οικογενειών των ατόμων με αναπηρία κ.α.).
• Συνδρομή του Δήμου Κομοτηνής για την προσέγγιση και ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους της μουσουλμανικής κοινότητας που ζουν στα διοικητικά όρια του Δήμου και την ένταξη κι ενεργοποίησή τους σε φορείς του αναπηρικού κινήματος της περιοχής.
• Με δεδομένο ότι στην Κομοτηνή λειτουργεί, από τον Μάιο του 2018, παράρτημα της ΕΣΑμεΑ, σε γραφείο που έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Κομοτηνής, και σε αυτό φιλοξενείται παράρτημα της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η έδρα του Σωματείου ΑμεΑ Π.Ε Ροδόπης, αλλά και της ανάγκης για στέγαση τόσο του Σωματείου Διαβητικών Ροδόπης, του Παραρτήματος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, για τη λειτουργία προγραμμάτων εκμάθησης γραφής Braille, αλλά και παραρτήματος του ΙΝ-ΕΣΑμεΑ, για τη δημιουργία παραρτήματος και λειτουργία Κέντρου Επιμόρφωσης που θα καλύπτει το σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι ΑΠΟΛΥΤΑ αναγκαία η συνδρομή του Δήμου Κομοτηνής για την ανεύρεση/παραχώρηση χώρου ακινήτου 120-150τ.μ. έτσι ώστε η Κομοτηνή να γίνει δεύτερη «μητρόπολη» για το αναπηρικό κίνημα στη χώρα μας, αλλά και «μητρόπολη» της αναπηρίας για τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες.
Τα μέλη της αντιπροσωπείας εξήραν την πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μέχρι σήμερα μεταξύ του Δήμου και των φορέων του αναπηρικού κινήματος της περιοχής αλλά και με την ΕΣΑμεΑ και τόνισαν την αδιαμφισβήτητα θετική δράση του Δήμου Κομοτηνής για τα άτομα με αναπηρία, ειδικά στα θέματα προσβασιμότητας ατόμων με κινητική αναπηρία και αναπηρία όρασης.
Τόνισαν επίσης ότι η βράβευση του Δήμου ως προσβάσιμης πόλης (Access City Awards) μπορεί και πρέπει να είναι η βάση όπου με εφόδιο τη στενή συνεργασία και τις συντονισμένες ενέργειες με το αναπηρικό κίνημα, η Κομοτηνή να καταστεί 2η Μητρόπολη στην περιοχή για θέματα προσβασιμότητας αλλά και υπόδειγμα προσβασιμότητας σε όλες τις βαλκανικές πόλεις. Ζητήθηκε να υπάρξει συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας ώστε η ΕΣΑμεΑ και η υπηρεσία της «Διεκδικούμε Μαζί» να συνδράμει σε ζητήματα ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, όπως έχει γίνει με επιτυχία και σε άλλους δήμους της χώρας. Τέλος, υπογραμμίστηκε από πλευράς ΕΣΑμεΑ η ανάγκη αξιοποίησης του νέου ΕΣΠΑ από τον Δήμο Κομοτηνής για τη δημιουργία δομών, δράσεων και προγραμμάτων για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην Κομοτηνή.
Από την πλευρά του ο δήμαρχος επεσήμανε και ο ίδιος την πολύ καλή συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ, τη ΠΟΜΑμεΑ και τους τοπικούς φορείς εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία της περιοχής μέχρι σήμερα και συμφώνησε ότι αυτή πρέπει να ενισχυθεί και να συνεχιστεί. Σχετικά με την εύρεση κτιρίου δήλωσε ότι θα συνδράμει στην αναζήτησή του, ενώ τέλος συμφωνήθηκε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κομοτηνής και ΕΣΑμεΑ ώστε αυτή η συνεργασία να επισφραγιστεί, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ξεκινάει να σχεδιάζεται το νέο ΕΣΠΑ, αλλά και να ενισχυθεί και να συνεχιστεί σε κάθε τομέα που είναι απαραίτητο.