Αφήνουν τα ΑΜΕΑ χωρίς λεφτά!
Όλες οι πληρωμές επιδομάτων, συντάξεων και αναδρομικών μέχρι τέλος του χρόνου εκτός απο τα προνοιακά των ΑΜΕΑ
Για τα προνοιακά των ΑΜΕΑ στις αρχές του Γενάρη, αναμένεται και η σχετική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατανομή των χρημάτων στους Δήμους, οι οποίοι επιλέγουν αυτόνομα την τελική μέρα πληρωμής.

Τα ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Οι κατηγορίες αναπηρίας που δικαιούνται προνοιακό επίδομα είναι :

ΤΥΦΛΟΙ, ΚΩΦΟΙ , ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΑΙDS – ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ ΄, ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (εντάσσονται διάφορες κατηγορίες αναπηρίας όπως Επιληψία, Σακχαρώδης Διαβήτης, Ερυθρωματώδης Λύκος κ.ά. και ισχύει για άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω), ΣΠΑΣΤΙΚΑ (Άτομα με εγκεφαλική παράλυση από 0–18 ετών).ΧΑΝΣΕΝΙΚΟΙ, ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ (Η κατηγορία των νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση λαμβάνουν διατροφικό επίδομα ίσο με το ύψος του χαμηλότερου προνοιακού επιδόματος. Δικαιούχοι του παρόντος επιδόματος επιδόματος είναι επίσης οι μεταμοσχευθέντες καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών. )

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ ν.Καβάλας μετά από έγκυρη ενημέρωση που μας παρασχέθηκε στο Γ.Σ της ΕΣΑΜΕΑ στις 8 Δεκεμβρίου 2018 στην Τρίπολη και δια στόματος του ιδίου του Διοικητή του Ο.Π.Ε.Κ.Α ,κΠλιακη Στ. που παραβρέθηκε ενημερώνει τα μέλη του κι όλα τα άτομα με Αναπηρία της Περιφέρειας,ότι τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα των μηνών Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου,θα δοθούν απο την ενιαία αρχή η οποία ονομάζεται πλέον Ο.Π.Ε.Κ.Α γυρω στις 18 Ιανουαρίου με τον ίδιο τρόπο που γινότανε και το προηγούμενο διάστημα,δηλ. στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων,δια μέσου ταχυδρομείων και ταχυδρομικών διανομέων.
Και μας γεννάται άμεσα το ερώτημα¨ 
ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΝ ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΝΩ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΕ????